Forretnings- og teknologiutvikling

 

 • Bidrar til kommersialisering og planmessig arbeid for måloppnåelse

 • Hjelper deg å realisere ideer du ikke har kapasitet til å utvikle selv

 • Bruker vårt nettverk til å sette sammen team med relevant kompetanse

 • Har en omfattende «verktøykasse» med relevant metodikk

Vi kombinerer vår samlede erfaring med relevant metodikk og bidrar til systematisk og målrettet utvikling sammen med våre kunder.

Tjenester

​Prosjektledelse og utredning

 

 • Påtar seg oppgaven som prosjektleder

 • Bidrar med søknadsskriving overfor Forskningsråd og andre i virkemiddelapparatet

 • Utfører utredningsoppgaver

Styrearbeid

 • Har omfattende erfaring fra Styrearbeid og påtar oss styreoppdrag der vi mener vi kan ha reell kompetanse til å bidra.

 • Erfaring fra styrearbeid i blant annet Agder Energi, Næringsforeningen i Kristiansandregionen, Sørlandets Kompetansefond, Kristiansand Dyrepark og Byggma.

 • White LinkedIn Icon
 • Grey Facebook Icon
 • Google Places - Grey Circle

Konsulenttjenester | Kristiansand | Styrhuset