Styrhuset hjelper din bedrift med Forretnings- og teknologiutvikling

Forretnings- og teknologiutvikling

 

  • Bidrar til kommersialisering og planmessig arbeid for måloppnåelse

  • Hjelper deg å realisere ideer du ikke har kapasitet til å utvikle selv

  • Bruker vårt nettverk til å sette sammen team med relevant kompetanse

  • Har en omfattende «verktøykasse» med relevant metodikk

Vi kombinerer vår samlede erfaring med relevant metodikk og bidrar til systematisk og målrettet utvikling sammen med våre kunder.

Tjenester

​Prosjektledelse og utredning

 

  • Påtar seg oppgaven som prosjektleder

  • Bidrar med søknadsskriving overfor Forskningsråd og andre i virkemiddelapparatet

  • Utfører utredningsoppgaver

Styrearbeid

  • Har omfattende erfaring fra Styrearbeid og påtar oss styreoppdrag der vi mener vi kan ha reell kompetanse til å bidra.

  • Erfaring fra styrearbeid i blant annet Agder Energi, Næringsforeningen i Kristiansandregionen, Sørlandets Kompetansefond, Kristiansand Dyrepark og Byggma.

Styrhuset hjelper din bedrift med ​Prosjektledelse og utredning
Har omfattende erfaring fra Styrearbeid og påtar oss styreoppdrag der vi mener vi kan ha reell kompetanse til å bidra.