top of page

Ragnar Tronstad

ELKEM SOLAR -  FALCONBRIDGE NIKKELVERK

Ragnar Tronstad 3_4.jpg
Personlig informasjon:

 • Alder: 68 år

 • Sivil status: Gift og har 3 voksne barn, 7 barnebarn, og venter mitt 4. olderbarn.

 • Adresse: Bryggelia 25, H0305, 4621 Kristiansand

 

Utdannelse:

 1. Ingeniør, kjemiteknikk ved NKI Tekniske Skole, 1975.

 2. Bedriftsøkonom, HiA (Høgskolen i Agder), 1989.

 3. Universitetskurser ved forskjellige institusjoner:

  1. FFI (Forsvarets Forskningsinstitutt), 1976:

   • Matematikk

   • Elektronikk

   • Fysikalsk kjemi

  2. Norsk Hydro, 1976 – 77.

   • Prosesskontroll

   • Basiskurs i økonomi

   • Statistikk

  3. NTH (NTNU), 1977 – 82

   • Kjemiteknikk I og II.

   • Kjemisk reaksjonskinetikk

   • Katalysatordesign

   • Høytemperaturkjemi

  4. HiA (Høgskolen i Agder), 1982

   • Statistisk forsøksplanlegging

  5. BI, 2000 - 2003.

   • Strategisk ledelse (10 vekttall / 30 studiepoeng)

   • Prosjektledelse (10 vekttall / 30 studiepoeng)

  6. Elkem University

   • 1992, 1993, 1995, 1998

  7. Høgskolen i Sør-Trøndelag

   • Drift av lokalnettverk

   • Lokale informasjonstjenester

 

I tillegg har jeg tatt diverse kurs på NKI-skolen i elektronikk, og elektro-, programmerings- og måleteknikkurs hos leverandører og ved STI.

Yrkeserfaring:

 1. Falconbridge Nikkelverk A/S, Kristiansand

  1. 1965 – 1967: Hjelpearbeider på mekanisk verksted i sommerferiene –65,-66,-67.

  2. 1968 – 1969: Laboratorie assistent

  3. 1970 – 1972: Operatør, Edelmetall avdelingen.

 2. Militærtjeneste 1969 –70.

 3. FFI

  1. 1975 –1976: Ingeniør. Utvikling av testutstyr for katalytisk forbrenning av trekull.

 4. Norsk Hydro A/S

  1. 1976 – 1979: Ingeniør. Utvikling av ny katalysator og testutstyr for LT vanngass reaksjonen.

 5. Elkem Research:

  1. 1979 – 1985: Prosjektingeniør. De første 5 år ved ER var knyttet til arbeid i Forsøksstasjonen hvor mitt ansvarsområde var måleteknikk og automatisk datainnsamling-/behandling. I tillegg deltok jeg også som metallurg innenfor ”deep sea nodule” smelting, ferro nikkel, raffinering av ferromangan, silikoaluminium, solcelle-silisium etc.

  2. Fra 1985 til 1989 var arbeidet hovedsakelig knyttet til produksjon av Si og mitt hovedområde var utvikling av nye agglomerater. Jeg bygget og startet opp et pilotanlegg for produksjon av dette produktet.

  3. 1989 – 1990: Prosjektingeniør. I 1989 begynte jeg å arbeide med mangan på full tid. Oppstarting av sinterverk, utvikling av ny prosess for 0.1 %C FeMn, ny MOR (Manganese Oxygen Refining) prosess modell og ny reaktor design for MOR var blant de mest fokuserte oppgavene.

 6. Elkem Mangan Sauda:

  1. 1991 – 1992: Metallurg på MOR anlegget i Sauda. Implementering av ny reaktor design og kjørestrategi for MOR generelt og for 0.1 %C FeMn, spesielt. Driftsansvar for MOR anlegget.

 7. Elkem Mangan/krom divisjon.

  1. 1993 – 1997: Senior spesialist. Prosjektleder for R&D programmer innen mangan. Det største prosjektet i denne perioden var et NFR støttet prosjekt for utvikling av kjørestrategi og prosessforståelse av HC FeMn prosessen.

 8. Elkem Mangan Sauda:

  1. 1998 – 1999: FoU sjef i Elkems Mangandivisjon.

 9. Eramet Norway:

  1. 1999-2001: FoU sjef for Eramet Norway.

 10. Elkem Solar:

  1. 2001 - 2006:   FoU sjef for Elkem Solar.

  2. 2006 - 2011:   Teknologidirektør Elkem Solar

  3. 2011 – juli 2019:|       Director R&D i Elkem AS, Technology

Hovedansvaret i Elkem Solar har vært å utvikle en metallurgisk prosess for produksjon av solcelle-grad silisium, demonstrere prosessen i pilotanlegg og støtte oppstart av fabrikken. En viktig del har arbeidet har også vært knyttet til å bygge opp et internasjonalt, faglig nettverk og bidra til tekniske markedsføringen av produktet gjennom kundemøter og foredrag på internasjonale konferanser.

I Elkem Technology har utvikling av nye pulverbaserte produkter mot bl.a. Li-ion batterier, termoelektriske materialer og strukturelle materialer vært fokusert i tillegg til avsluttende forskningsoppgaver sammen med Elkem Solar.

 1. Styrer og utvalg:

  • Fra 1993 til 2001 hadde jeg forskjellige verv i FFF, både som leder av og medlem  i styringskomiteer, styremedlem og leder for FFF styret.

  • Styremedlem Teknova 2007-2014,

  • Styremedlem og Styreformann i FME Sol, 2009-2014

  • Varamedlem til styret i Regionalt forskningsfond Agder

  • Medlem av advisory board for ISC Konstanz (Tyskland),

  • Medlem av advisory board Silicon Materials Workshop (Italia)

  • Strategiske prosjekt; “Et norsk klimafond”, “Foresight 2007 – Solar Energy”, Energi 21 – Solar energy i 2008 og2013.

  • Styreformann i Elkems Forskningsfond, 2009 - 2017

  • Medlem i fagkomiteen til Christiania Spigerverk og Gunnar Schjelderups legat til NTNU, 2015 - 2019.

  • Medlem Advisory Board Sintef, 2016-2017, varamedlem 2012-2015.

  • Styremedlem Agder Research Holding, 2017-2019 (H1)

  • Styreformann SFI Metal Production 2014-2017

  • I tillegg har jeg vært prosjektleder, prosjektansvarlig og søker av flere prosjekter som er gjennomført med støtte fra Norges forskningsråd, Innovasjon Norge, Gassnova, Skattefunn, Sørlandets kompetansefond og EU.

Recent significant publications

 

During my working days from 1975, I have been working in private companies under strict IPR regulations. Most of my research outputs are considered confidential information and were in the format of internal research reports. Some publications from the last 20 years are listed below.

 

Scholarly books

N/A

 

Scholarly book chapters
 1. Merete Tangstad, Ragnar Tronstad, Developments in Manganese Ferroalloy Research and Production in the Last 25 Years, Book: Celebrating the Megascale: Proceedings of the Extraction and Processing Division Symposium on Pyrometallurgy in Honor of David G.C. Robertson; DOI: 10.1002/9781118889657.ch9.

 2. Bruno Ceccaroli, Ragnar Tronstad, (2017) Elkem Solar and the Norwegian PV Industry through 40 Years, Book: Edited by Cergio Pizzini et.al: Solar Silicon Processes Technologies, Challenges, and Opportunities. CRC Press, ISBN 978-1-4987-4265-8, ch4.

 

Refereed journal articles
 1. Xiang Li, Guangquing Zhqng, Kai Tang, Olseg Ostrovski & Ragnar Tronstad (2015), Carbothermal Reduction of Quartz in Methane-Hydrogen-Argon Gas Mixture, Metallurgical and Materials Transactions, June 2015, Vol. 46B, Number 3

 2. Xiang Li, Guangquing Zhqng, Kai Tang, Olseg Ostrovski & Ragnar Tronstad (2015), Carbothermal Reduction of Quartz in Different Gas Atmospheres, Metallurgical and Materials Transactions, June 2015, Vol. 46B, Number 3, pp 1343-1352.

 3. Xiang Li, Guangquing Zhqng, Kai Tang, Olseg Ostrovski & Ragnar Tronstad (2016), Effect of gas atmosphere on the formation of silicon by reaction of SiC and SiO2, Journal of Materials Science, January 2016, Vol. 51, Issue 2, pp 876-884.

 4. Odden, J. O.; Lommasson, T. C.; Tayyib, M.; Vedde, J.; Buseth, T.; Friestad, K.; Date, H.; Tronstad, R. (2014) Results on performance and ageing of solar modules based on Elkem Solar Silicon (ESS) from installations at various locations. Solar Energy Materials & Solar Cells 130, pp 673-678.

 5. Li, X., Zhang, G., Tang, K., Tronstad, R., Ostrovski, O. (2016), Synthesis of SiC whiskers by VLS and VS process, Ceramics International, Vol. 42, Issue 5, April 2016, pp 5668-5676.

 6. Soeiland, Anne-Karin; Dolmen, Marit G.; Heide, Johan; Thisted, Ulrik; Halvorsen, Gunnar; Ausland, Geir; Friestad, Kenneth; Preis, Pirmin; Peter, Kristian; Graf, Oliver; et al. (2014) First results from a simplified Elkem Solar route-Input to tolerance limits. Solar Energy Materials & Solar Cells (2014), 130, pp 661-667.

 7. Hvidsten Dahl, E.; Madsboell, J.; Soeiland, A.-K.; Odden, J.-O.;Tronstad R.; Nylandsted Larsen, A. (2013) Electrically active sodium-related defect centres in silicon. Semiconductor Science and Technology (2013), 28(10), 105010, 7 pp.

 8. Hvidsten Dahl, Espen; Osinniy, Viktor; Friestad, Kenneth; Soiland, Anne-Karin; Safir, Yakov; Skorupa, Wolgang; Tronstad Ragnar; Nylandsted Larsen, Arne (2012) Assessing the role of iron-acceptor pairs in solar grade multicrystalline silicon wafers from the metallurgical route. Physica Status Solidi C: Current Topics in Solid State Physics 9(10-11), pp 2017-2022.

 9. Osinniy, V.; Nylandsted Larsen, A.; Hvidsten Dahl, E.; Enebakk, E.; Soiland, A.-K.; Tronstad R.; Safir, Y. (2012) Gettering improvements of minority-carrier lifetimes in solar grade silicon. Solar Energy Materials & Solar Cells (2012), 101, pp 123-130.

 10. Osinniy, V.; Bomholt, P.; Nylandsted Larsen, A.; Enebakk, E.; Soiland, A.-K.; Tronstad R.; Safir, Y. (2011) Factors limiting minority carrier lifetime in solar grade silicon produced by the metallurgical route. Solar Energy Materials & Solar Cells  95(2), pp 564-572.

 

 

Refereed conference papers

 

 1. Li, X., Zhang, G., Tang, K., Ostrovski, O. & Tronstad, R. (2015). Synthesis of silicon carbide by carbothermal reduction of quartz in H2-Ar gas mixtures. Energy efficiency and environmental friendliness are the future of the global Ferroalloy industry: Proceedings of the Fourteenth International Ferroalloys Congress INFACON XIV, pp 548-554.

 2. M. Tangstad, S. Wasbo, R. Tronstad, R. 2001b. Kinetics of the pre-reduction of manganese ores. Proceedings of the Ninth International Congress on Ferroalloys (INFACON 9), Quebec City, Canada, 3-6 June 2001, pp 202-207.

 3. Espen Hvidsten Dahl, Viktor Osinniy, Rune Søndenå, Anne-Karin Søiland, Jan Ove Odden, Ragnar Tronstad, Tor Oskar Sætre, Arne Nylandsted Larsen (2013) Limitations to the impurity gettering effect of multicrystalline silicon wafers. 28th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, Paris; 11/2013. EU PVSEC Proceedings, 28, pp 1408-1413.

 4. Tronstad Ragnar (2012) A sustainable product for the solar silicon market. Silicon for the Chemical and Solar Industry XI, [Proceedings], Bergen-Ulvik, Norway, June 25-29, 2012, pp 197-206.

 5. S. Beringov, Y. Cherpak, M. Vlasiuk, T. Vlasenko, I. Buchovska, B.R. Henriksen, R. Tronstad (2012) New Approach to SoG-Si Pre-Treatment Technology and Parameters of Solar Cells Produced with Application Thereof, EPSEC 27th, Frankfurt, Germany, 24 – 28  September, 2012, pp 968-972.

 6. Rein S., Geilker J., Kwapil W., Emanuel G., Reis I., Soiland A., Grandum S. and Tronstad R. (2010) CZ-silicon wafers and solar cells from compensated solar-grade silicon feedstock: potential and challenges, Proceedings of the 25th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, Valencia, Spain, pp1186-1194.

 7. Espen Hvidsten Dahl, Viktor Osinniy, Kenneth Friestad, Ragnar Tronstad, Hugh Middleton, Tor Oskar Sætre, Arne Nylandsted Larsen (2010) Iron Impurities in Wafers Based on Different So-G Silicon Feedstock, 25th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition/5th World Conference on Photovoltaic Energy Conversion, 6-10 September 2010, Valencia, Spain, Valencia, Spain; 11/2010. Conference record of the Photovoltaic Specialists Conference. pp 1571 – 1575.

 8. S. Rein, W. Kwapi, J. Geilker, G. Emmanuel, M. Spitz, I. Reis, A. Weil, D. Biro, M. Glatthaar, A.K. Soiland, E. Enebakk, R. Tronstad (2009) Impact of compensated solar-grade silicon on Czochralski silicon wafer and solar cells, EPSEC - 24th, Hamburg, Germany, 21 – 25 September, 2009. EU PVSEC Proceedings, pp 1140-1147.

 9. Gloeckner, R.; Odden, J.-O.; Halvorsen, G.; Tronstad R.; de Wild-Scholten, M. J. (2008) Environmental life cycle assessment of the Elkem Solar metallurgical process route to solar grade silicon with focus on energy consumption and greenhouse gas emissions. Silicon for the Chemical and Solar Industry IX, [Proceedings], Oslo, Norway, June 23-26, 2008, pp 235-241.

 10. M.J. de Wild-Scholten, R. Gloeckner, J.O. Odden, G. Halvorsen, R. Tronstad (2008) Environmental life cycle assessment comparison of the Elkem Solar metallurgical route and conventional gas routes to solar silicon, 23rd EPSEC, Valencia, Spain, 1-5 September 2008. EU PVSEC Proceedings 1225 – 1229.

 11. Peter, K.; Kopecek, R.; Pernau, T.; Enebakk, E.; Friestad, K.; Tronstad R.; Dethloff, C. (2005) Analysis of multicrystalline solar cells from solar grade silicon feedstock. Conference Record of the IEEE Photovoltaic Specialists Conference (2005), 31st, 927-930.

 12. Erik Stensrud Marstein, Otto Lohne, Espen Olsen, Erik Sauar, Timothy C. Lommasson, Ragnar Tronstad, and Alexander Ulyashin (2005) Crystalline silicon solar cell research in Norway, Proceedings of the 20th European Photovoltaic Solar Energy Conference, (2005) 1032-1035.

 13. C. Zahedi, E. Enebakk, K. Friestad, M. G. Dolmen, J. Heide, T. Buseth, R. Tronstad, C. Dethloff, K. Peter, R. Kopecek, I. Melnyk and P. Fath (2004) Solar Grade Silicon from metallurgical route, Technical Digest of the Fourteenth International Photovoltaic Science and Engineering Conference (PVSEC-14), Bangkok, Thailand, January 26–February 1, p. 673–676.

 14. Merete Tangstad, Michel Sibony, Stein Wasbø and Ragnar Tronstad. Kinetics of the prereduction of manganese ores. In Conference proceedings, Infacon IX (Quebec), 2001, pp. 202-207.

 

Other (e.g. major exhibitions, compositions or performances).

 

 1. M. Tangstad, B. Heiland, S.E. Olsen, R. Tronstad. 201 a. SiMn production in a 150 kVa pilot scale furnace. Proceedings of the Ninth International Congress on Ferroalloys (INFACON 9), Quebec City, Canada, 3-6 June 2001, pp 401-406.

 2. A.K. Soiland, M.G. Dolmen, G. Halvorsen, R. Tronstad (2014) Simplified value chain for SoG-Si shows promising results at Elkem Solar. Silicon for the chemical and solar industry XII, Trondheim, Norway, June 23 – 26, 2014.

 3. 29.Tronstad, Ragnar; Friestad, Kenneth; Soeiland, Anne Karin (2014) Production of mono-​crystalline and multi-​crystalline silicon for solar cells. Norwegian patent No. 335110 B1 20140915.

 4. Enebakk, Erik; Tronstad Ragnar; Peter, Kristian; Raabe, Bernd (2013) Solar cells based on multicryst. p-type silicon . Norwegian Patent No. 333757 B1 20130909.

 5. Friestad, Kenneth; Enebakk, Erik; Tronstad Ragnar; Zahedi, Cyrus; Dethloff, Christian. (2013) Silicon feedstock for solar cells. Norwegian Patent No. 333319 B1 20130506.

 6. Tronstad Ragnar; Friestad, Kenneth; Soeiland, Anne Karin (2013) Method for producing silicon mono-crystals and multi-crystalline silicon ingots. Patent PCT Int. Appl. (2013), WO 2013051940 A1 20130411.

 7. K. Petter, E. Enebakk, Y. Ludwig, S. Malik, M. Mette, J.O. Odden, S. Rupp, M. Sedlacek,M. Strobel, R. Tronstad, P. Wawer (2011) Long Term Stability of Solar Modules Made from Compensated SOG-Si or UMG-Si Solar Cells, Silicon PV, Feriberg, Germany, 17-20 April, 2011.

 8. Erik Enebakk, Anne K. Søiland, John T. Håkedal, Ragnar Tronstad (2009) Dopant specification of compensated silicon for solar cells of equal efficiency and yield as standard solar cells,3rd Intenational Workshop on Crystalline Silicon Solar Cells SINTEF/NTNU, Trondheim NORWAY 3-5 June 2009.

 9. Ragnar Tronstad, Metallurgical route for solar grade silicon offers an environmental-friendly alternative for solarcell feedstock production, Solar Summits Freiberg, 22 – 24 October 2008.

 10. Tronstad Ragnar; Enebakk, Erik (2008) SiC-based coating composition for graphite molds used in directional solidification of silicon. Patent PCT Int. Appl. (2008), WO 2008118023 A1 20081002.

 11. Enebakk, Erik; Peter, Kristian; Raabe, Bernd; Tronstad Ragnar (2008) Solar cells. Patent PCT Int. Appl. (2008), WO 2008069675 A2 20080612.

 12. V. Hoffmann, K. Peter, J. Djordjevic-Reiss, E. Enebakk, J.T. Håkedal, R. Tronstad, T. Vlasenko, I. Buehovskaja, S. Beringov, M. Bauer, Presentation at the 23rd EPSEC, Valencia, Spain, 1-5 September 2008.

 13. Enebakk, Erik; Friestad, Kenneth; Tronstad Ragnar; Zahedi, Cyrus; Dethloff, Christian (2005) Silicon feedstock for solar cells. Patent PCT Int. Appl. (2005), WO 2005063621 A1 20050714.

 14. K. Peter, E. Enebakk, K. Friestad, R. Tronstad, C. Detloff, Investigation of multicrystalling silicon solar cells from solar grade silicon feedstock, EPSEC-20, Barcelona, June 6-10, 2005, pp 615 – 618.

 

Kristiansand, June 23, 2019.

 

Ragnar Tronstad

bottom of page