top of page

Tjenester.

Litt om oss

Styrhuset AS har 5 partnere, hver med mer enn 40 års erfaring fra internasjonal fra metallurgisk prosessindustri innenfor ferrolegeringsbransjen. I tillegg har partnerne inngående kompetanse innenfor teknisk forskning og utvikling, prosessoptimalisering, bærekraftig forbedring og ikke minst ledelse.

Styrhuset AS kan tilby et bredt område av konsulenttjenester og har både private selskaper og offentlige organisasjoner på sin kundeliste. Kontoret vårt er lokalisert til Kristiansand lengst syd i Norge.

Styrhuset AS tar sikte på å fremme innovative, bærekraftige og fremtidsrettede ideer for nystartede så vel som etablerte bedrifter og organisasjoner.

Styrhuset AS tar sikte på å være en foretrukket aktør for profesjonell deling av kunnskap og kompetanse og å bistå med undersøkelser og utvikling av forretningsmuligheter ved hjelp av våre partneres kunnskap, erfaring og nettverk.

Styrhuset AS sine partnere kan tilby sine tjenester for kortere eller lengre oppdrag og tjenester.

Kort liste av konsulenttyper

•    Undersøkelser angående forretningsmuligheter
•    Utvikling og ledelse av prosjekter
•    Tekniske undersøkelser
•    Utredning og ledelse av forsknings- og utviklingsprosjekte

Dette kan inkludere

  • Identifisering og utvikling av muligheter med spesielt hensyn på bærekraftig omstilling av industrivirksomhet

  • Kommersialisering og utvikling av arbeidsplan for å nå forretningsmålsetninger

  • Vitenskapelig tilnærming for forskningsprosjekter

  • Undersøkelser og utnyttelse av industrielle sidestrømmer

  • Planlegging og gjennomføring av tekniske utviklingsprogrammer

  • Sammensetning av profesjonelle fag-team med relevant kunnskap

  • Hjelp til søknadsskriving til NFR og andre institusjoner som tilbyr finansiell støtte

  • Prosjektledelse

  • Gjennomføring av undersøkelser

bottom of page